Om köpakatt.se

Du som är intresserad av att köpa raskatt kan känna dig trygg när du hittar katt i annons på köpakatt.se eftersom alla katter är stambokförda och har certifierad SVERAK-stamtavla! Annons kan endast skapas för katt som är stambokförd i SVERAK (har SVERAK-stamtavla) och när annonsör uppfyller användarvillkoren. Katt i annons länkas till FindUs – SVERAKs stambok på nätet och där kan du se kattens stamträd (släktträd).

Du som är enskild medlem i SVERAK-klubb har möjlighet att annonsera om sin uppfödning, katt/er till salu och/eller avelshane – helt utan kostnad. Läs här hur du skapar annons. Behöver du hjälp – kontakta SVERAKs kansli, sverak@sverak.se.  

 

I arbete för katten!

Kattförbundet SVERAK har alltid haft kattens bästa som fokus – inom förbundet likväl som utanför. Kattförbundet SVERAK

  • arbetar aktivt för att motverka alla missförhållanden inom katthållning
  • arbetar för en framåtsträvande avel för respektive kattras och följaktligen uppmanas kattägare att kastrera katter som ej används i avel
  • är organisationen för alla kattägare och kattintresserade
  • verkar för att alla katter ska ID-märkas
  • har en internationellt erkänd stambokföring av raskatter
  • är remissinstans för ett flertal myndigheter i frågor rörande katt

Arbetet för kattens bästa kommer alltid att fortgå – katten den som ger sig.

 

Stambokföring – inget nytt

Stambokföring är inte något nytt påfund och inte heller uppmaningen att inte bedriva blandrasavel eller att underlåta att registrera de raskatter som hade kunnat erhålla stamtavla.Nedan hämtade utdrag finns att läsa i tidningen Felix nr 3 1953

”Stambokföring av katter
För att kunna uppnå åsyftat resultat måste den som sysslar med avelsarbete äga en ingående kännedom om alla egenskaper hos de individer med vilka han kan arbeta. Ras, färg, exteriör, temperament o.s.v., allt måste han känna till. Uppgifterna kunna hämtas ur stamboken och resultaten avläses bl.a. genom berörda individers bedömningar på utställningar. Inom all husdjursavel är sålunda stambokföring under betryggande kontroll det väsentliga.

 

Vill du veta mer om SVERAK, om katt, utställningar med mera – och inte minst – vårt ID-register för katt där ALLA katter, oavsett ras registreras utan kostnad. Välkommen att besöka SVERAKs hemsida.