Användarvillkor

Användarvillkor - Köpakatt.se

Användarvillkor

Köpakatt.se är en kostnadsfri annonsplats för dig som är medlem i någon av de SVERAK-anslutna kattklubbarna och som har SVERAK-registrerad raskatt till salu, uppfödning av SVERAK-registrerade raskatter och/eller som har en avelshane att ”låna ut” i avel (dessa avelshanar ska enbart användas i avel där stamtavlor kommer att utfärdas.).

Genom att publicera annons på köpakatt.se förbinder sig annonsören att iaktta och godkänna nedanstående villkor:
 • SVERAKs stadgar och regler samt grundregler gäller för alla uppfödare och kattägare inom SVERAK och dessa ska ovillkorligen följas. Regler finns att läsa på SVERAKs hemsida.
 • Genom att skapa annons via “Mina sidor” till köpakatt.se godkänns att uppgifter hanteras i SVERAKs databaser och att annons blir tillgänglig på köpakatt.se.
 • Annonsören är personligen ansvarig för annonsen. Tänk på att formulera annonstexten tydlig och trevlig.
 • Annonsören får inte
  • felaktigt utge sig att vara uppfödare för kattras som inte föds upp av berörd uppfödare
  • medvetet skapa kattannons för katt som inte är till salu
  • medvetet skapa annons för avelshane som inte “lånas ut”
  • utelämna uppgifter om kattens hälsotillstånd som kan vara av intresse för presumtiv kattköpare
 • Fotografier är skyddade enligt 49 a § Upphovsrättslagen (1960:729). Vid annonsering med bild ska det vara en egen bild eller så ska fotografen ha godkänt publiceringen. Fritext får inte ligga i bilden, undantag kattens och/eller fotografens namn. Om personer återfinns i bilden ska dessa ha lämnat sitt medgivande till publicering av bilden till fotografen/annonsören.

Vid brott mot någon av ovanstående punkter förbehåller sig SVERAK rätten att ta bort annons för visning på köpakatt.se.

 

SVERAK ansvarar inte för skada på grund av tekniska fel, uteblivna eller fördröjda annonser, fel i text och bild etc. SVERAK ska hållas skadelöst ifall tredje part ställer krav på ersättning.

 

Försäljningsvillkor

Säljaren har rätt att fram tills bindande avtal mellan säljare och köpare är undertecknat av båda parter avstå från genomförande av försäljning. Inga ersättningskrav kan framföras av köpare gentemot annonsör i de fall som försäljningen inte genomförs.

 

Vill du också annonsera katt på köpakatt.se?

Observera att annonsmöjlighet endast ges för medlem i SVERAK-klubb som loggar in till “Mina sidor” med BankID och en förutsättning för inloggning är att ditt personnummer finns registrerat i SVERAKs databas.

 

Om du vill annonsera om din uppfödning, din avelshane, uppfödd kattkull (alla eller enstaka individer från kullen) eller katter till salu krävs medlemskap som huvud- eller familjemedlem i en SVERAK-ansluten kattklubb. Dessutom är det endast stamnamnets huvudinnehavare som kan skapa/ändra annons och det är endast kattens huvudägare som kan administrera katter och skapa/ändra annons för avelshane och/eller kattannons.