Om köpakatt.se

Om köpakatt.se

Brittisk korthår

Köpakatt.se är en annonseringssida för raskatter med certifierad stamtavla från SVERAK. Webbplatsen ägs och drivs av världens största kattförbundet – Kattförbundet SVERAK. De som annonserar är enskild medlem i någon av våra 40 SVERAK-anslutna kattklubbar som finns i Sverige.

 

Kattförbundet SVERAK tar inte ansvar för annonsörens innehåll utan det ansvaret åvilar den enskilda medlemmen. Om du anser att en medlems annons bryter mot SVERAKs regler och riktlinjer för uppfödning är du välkommen att kontakta dennes kattklubb, här är en länk till våra kattklubbar. Om du inte kan finnas annonsörens kattklubb, går det bra att du mailar ditt klagomål till kattförbundet SVERAK till sverak@sverak.se, så hjälper vi till med att hitta svaret.