Diplomerad uppfödare

Uppfödare med godkänt kunskapstest

Diplomerade uppfödare/uppfödare med godkänt kunskapstest

Klarat kunskapstest

Uppfödare som valt att; antingen genomföra SVERAKs diplomeringstest – och blivit godkänd – eller ansökt om stamnamn efter 2022-01-01*  kallas här på sidan för “Uppfödare med godkänt kunskapstest” och har skrivit under på att den åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.

 

En uppfödare med  godkänt kunskapstest ska ha grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare och är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten, SVERAK och SVERAKs värderingar och principer. Uppfödare med godkänt kunskapstest ska verka positivt i den andan.

 

Även en SVERAK-uppfödare som inte är diplomerad/certifierad har ett uppfödaransvar

 

(läs mer om Att köpa raskatt >>).

 

För de som den sista december 2021 är en diplomerad uppfödare gäller att man behåller sin diplomeringsstatus och nuvarande förmåner t o m 2024-12-31, förutsatt att man uppfyller grundkraven. Därefter försvinner begreppet diplomerad uppfödare.

avdelare

Certifierad uppfödare

Certifierad

En SVERAK-ansluten uppfödare är en representant för förbundet och många gånger den första kontakten en kattköpare har med SVERAK. Vi vill därför öka statusen och ge förbundets uppfödare möjlighet att synliggöra sin nivå av kunskap och erfarenhet som borgar för köptrygghet och kvalitet.

Från 1 november 2022 så har uppfödare kunnat ansöka om certifiering.

Läs mer på sverak.se om kraven för att kunna certifiera sig.

avdelare

Auktoriserad uppfödare (ansökan öppnar i början av 2024)

Auktoriserad

Ansökan för att auktorisera sig som uppfödare i SVERAK öppnar i början av 2024, då vår utbildning UppfödarTvåan kommit igång. Det är obligatoriskt att ha fått godkänt på testet för UppfödarTvåan innan man kan ansöka om auktorisering.

Läs mer på sverak.se om kraven för att kunna auktorisera sig.