Diplomerad uppfödare

Uppfödare med godkänt kunskapstest

Katt vid tunnel

Uppfödare som valt att; antingen genomföra SVERAKs diplomeringstest – och blivit godkänd – eller certifierat* sig (se nedan) kallas här på sidan för “Uppfödare med godkänt kunskapstest” och har skrivit under på att den åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.

En uppfödare med  godkänt kunskapstest ska ha grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare och är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten, SVERAK och SVERAKs värderingar och principer. Uppfödare med godkänt kunskapstest ska verka positivt i den andan.

 

Även en SVERAK-uppfödare som inte är diplomerad/certifierad har ett uppfödaransvar
(läs mer om Att köpa raskatt >>).

 

UPPDATERING 2022-01-01
Diplomeringen försvinner efter den sista rättningen 21/12-21

Från och med 2022  finns en ny uppfödarutbildning:

Uppfödarutbildningen i olika steg.
– Uppfödarettan (grundkrav för att bli certifierad uppfödare)
– Uppfödartvåan (grundkrav för att bli auktoriserad uppfödare)

 

Efter att man blivit godkänd på respektive utbildning kan man ansöka om att bli certifierad/auktoriserad genom att skicka in ansökan kompletterat med kriterier.
Läs mer på sverak.se >>

 

För de som den sista december 2021 är en diplomerad uppfödare gäller att man behåller sin diplomeringsstatus och nuvarande förmåner t o m 2024-12-31, förutsatt att man uppfyller grundkraven. Därefter försvinner begreppet diplomerad uppfödare.

Läs mer om diplomering av SVERAK-uppfödare >>